Menu Baru Web PWS Medan

Bergabunglah dengan Paguyuban Wargi Sunda versi FaceBook , dapatkan info PWS terbaru , Jangan lupa DOWNLOAD File berbentuk Powerpoint ( pps ) dari web ini , dan semuanya tentu saja Gratis untuk anggota dan pembaca setia Web PWS - Medan , Haturnuhun
Myspace tweaks at TweakYourPage.com

Sabtu, 31 Mei 2008

CEULEUKEUTEUK


Kabayan jeung nu Teu Bisa Katipu

Aya hiji pamuda nu susumbar manehna teu bisa ditipu ku sing saha bae.

Kabayan panasaraneun naker hayang nyoba.

"Tungguan di dieu, nya!" cek Kabayan ka si pamuda nu pajar teu bisa ditipu tea.
"Tungguan di dieu, kuring rek nunjukkeun, kumaha carana kuring bisa nipu anjeun!"
Gejlig bae Kabayan indit, sabada omat-omatan sangkan eta pamuda ulah ka mana-mana.
Si pamuda nurut. Sajam-dua jam mah, manehna sabar nungguan.

Tapi barang geus opat jam nu ditungguan teu embol-embol keneh bae, manehna mimiti ngarasa keseleun.

Gejlig bae manehna ge indit ti dinya, nepungan batur-baturna.

Bari kukulutus teh, daradad manehna nyaritakeun ka batur-baturna ngeunan naon nu dilakukeun ku Kabayan ka manehna.

Atuh barakatak bae babaturanana teh tingbarakatak, bari pok salasaurang di antarana ngomong,

"Dasar tolol, justru maneh teh geus katipu ku Kabayan !"


Abah Tea

Tidak ada komentar: